Sanacija Frankopanskog kaštela

Objavljeno 9. svibnja 2012.

Po provedenom postupku javne nabave sklopljen je ugovor o sanaciji krovišta i krune Frankopanskog kaštela sa Gradnjom d.o.o. iz Senja. Radovi su vrijedni 780.000,00 kuna, […]

opširnije