Počeci turizma – XIX.stoljeće

Objavljeno 9. svibnja 2012.

Eto nekoliko podataka o tom gradu turista – No­vom Vinodolskom. Koju godinu iz novljanskih turi­stičkih  anala   treba  izdvojiti  kao  prvu,   teško  je utvrditi, jer turizam […]

opširnije

Razdoblje iza II. svjetskog rata

Objavljeno 9. svibnja 2012.

No, takav zadovoljavajući turistički uspon Novog Vinodolskog, kao i širenje mjesta u urbanističkom smislu i u komunalnoj opremljenosti, prekinula je, nažalost okrutna kataklizma Drugog svjetskog […]

opširnije

Novi na prijelazu u XXI. stoljeće

Objavljeno 9. svibnja 2012.

Novi Vinodolski, kao pionir organiziranog turi­stičkog djelovanja na području gornjeg dijela Hrvat­skog primorja, godine 1978. obilježava 100. obljetnicu turističkog djelovanja, kao i 690. obljetni­cu donošenja […]

opširnije