Centar za kulturu

Centar za kulturu Grada Novi Vinodolski

adresa: Korzo hrvatskih branitelja 2
51250 Novi Vinodolski

ravnatelj: Mario Butorac

tel. i fax: 051 244 782
mob. 091 1856411
e-mail: centarnv@optinet.hr