Prostorno planska dokumentacija

Objavljeno 29. studenoga 2016.

Na području Grada Novi Vinodolski primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14 i 41/15) , te […]

opširnije

Odluka o izradi UPU Porto Teplo 1 (UPU 17)

Objavljeno 3. srpnja 2014.

   Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13) i Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Porto Teplo 1 (UPU 17, T13), Grad Novi […]

opširnije