Prostorno planska dokumentacija

Objavljeno 29. studenoga 2016.

Na području Grada Novi Vinodolski primjenjuje se Prostorni plan uređenja Grada Novi Vinodolski (Službene novine, broj: 55/06, 23/10, 36/10, 1/13-pročišćeni tekst, 19/13, 13/14, 16/14 i 41/15) , te […]

opširnije

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave