Javna priznanja Grada


Gradsko vijeće može građanina Republike Hrvatske ili druge države, a koji se istakao naročitim zaslugama za Grad, proglasiti počasnim građaninom. Počasnom građaninu se dodjeljuje Povelja Grada. Proglašenje počasnim građaninom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava i obveze, te se može opozvati, ako se počašćeni pokaže nedostojan takve počasti.

Grad, radi odavanja javnog priznanja za iznimna dostignuća i doprinos od značenja za razvitak i ugled Grada, a poglavito za naročite uspjehe u unapređivanju gospodarstva, znanosti, kulture, sporta, zaštite i unapređivanja prirodnog okoliša i drugih javnih djelatnosti, dodjeljuje svoja javna priznanja. Gradsko vijeće posebnom odlukom uređuje vrste javnih priznanja , uvjete, kriterije i postupak za njihovo dodjeljivanje.

Javna priznanja Grada su: 

  • proglašenje počasnim građaninom,
  • nagrada za životno djelo,
  • godišnja nagrada,
  • zahvalnica Grada.

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja Grada Rijeke podnosi se u pisanom obliku. Postupak, uvjeti i način dodjele javnih priznanja Grada Novog Vinodolskog određeni su Odlukom o priznanjima Grada Novi Vinodolski  (Službene novine Primorsko goranske županije broj 14/98)


Dobitnici javnih priznanja za 2016. godinu

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO GRADA NOVOG VINODOLSKOG

  • Dr.spec.ped. MILOJKA BUTORAC ŠEGULJA za njenu posvećenost zdravlju djece i mladih kroz cijeli svoj radni vijek

POČASNI GRAĐANIN GRADA NOVOG VINODOLSKOG

  • Maestro prof. DUŠAN PRAŠELJ skladatelj

GODIŠNJA NAGRADA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

  • KLAPA VINČACE za izuzetna dostignuća na području kulture
  • UDRUGA NOVI KORAK za aktivan i nesebičan humanitarni rad na dobrobit djece naše zajednice