Radna tijela Gradskog vijeća


Za proučavanje i razmatranje pojedinih pitanja, te priprema i podnošenja odgovarajućih prijedloga za praćenje provođenja utvrđene politike i praćenja izvršavanja općih akata Gradskog vijeća, za koordinaciju u rješavanju pojedinih pitanja, za proučavanje i raspravljanje i drugih pitanja iz nadležnosti Gradskog vijeća, te za izvršavanje određenih zadataka i poslova od interesa za Gradsko vijeće, Gradsko vijeće osniva radna tijela Gradskog vijeća.

Vijeće može osnovati stalna ili povremena radna tijela.

Stalna radna tijela Gradskog vijeća su:

  1. Mandatna komisija

Ana Jovanović, predsjednica

Tatjana Lekaj, član

Josip Silov, član

  1. Komisija za Statut i Poslovnik

Velibor Topolovec, predsjednik

Dragana Baričević, član

Vladimir Mrzljak, član

  1. Komisija za izbor i imenovanje

Marinko Buljat, za predsjednika,

Velibor Topolovec, za člana,

Bojan Zoričić, za člana.

  1. Komisija za proračun i financije

Zoran Djak, predsjednik

Snježana Klaić, član

Mario Svetić, član