Sastav


GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVOG VINODOLSKOG

(Mandatno razdoblje 2017. – 2021. godine)

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA:

 • Neven Pavelić (HDZ)

POTPREDSJEDNICI GRADSKOG VIJEĆA:

 • Marinko Buljat (HDZ)
 • Mihael Jovanović (SDP)

ČLANOVI GRADSKOG VIJEĆA:

 1. Neven Pavelić (HDZ)
 2. Tatjana Lekaj (HDZ)
 3. Dragana Baričević (HDZ)
 4. Iva Tomljanović (HDZ)
 5. Ana Jovanović (HDZ)
 6. Marinko Buljat (HDZ)
 7. Zoran Djak (HDZ)
 8. Nenad Cvitković (HDZ)
 9.  Velibor Topolovec (HSS)
 10. Mihael Jovanović (SDP)
 11. Saša Đujić (SDP)
 12. Bojan Zoričić (SDP)
 13. Josip Silov (SDP)
 14. Zoran Butorac (PGS)
 15. Snježana Klaić (HNS)