Popis ulica: Mjesni odbor Povile

Objavljeno 14. svibnja 2012.

Mjesni odbor Povile Popis ulica XIX. dalmatinske divizije Marijana Butkovića Vodovodna Dragana Butkovića – Cole Milana Butkovića Tepli porat Franje Butkovića Nikole Butkovića Dugno

opširnije

Povile kroz povijest

Objavljeno 14. svibnja 2012.

Naselje Povile udaljeno je tri kilometra od Novog Vinodolskog, a smješteno je uz more na cesti Novi – Senj. Od svog postanka pripada općini Ledenice, […]

opširnije