SOCIJALNI PROGRAM GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Objavljeno 14. rujna 2016.

Na temelju članka 117. stavak 5. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15i 52/16) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog („Službene […]

opširnije

ZAHTJEV ZA SOCIJALNU POMOĆ – OBRAZAC

Objavljeno 22. prosinca 2014.

Z A H T J E V Grad Novi Vinodolski URED GRADA telefon 554-351 I.                  Osnovni podaci o podnositelju zahtjeva: Ime i prezime (ime oca) […]

opširnije

Građevinska dozvola

Objavljeno 28. svibnja 2012.

DOKUMENT:zahtjev za građevnu dozvolu.word (doc; 25600Byte)   Građenju se može pristupiti samo na temelju konačne građevinske dozvole, osim u slučajevima gradnje građevina, odnosno izvođenja radova […]

opširnije

Lokacijska dozvola

Objavljeno 28. svibnja 2012.

DOKUMENT:zahtjev za lokacijsku dozvolu.word (doc; 22016Byte)   Lokacijska dozvola je upravni akt, a izdaje se za svaki zahvat u prostoru. Sadržaj lokacijske dozvole i način […]

opširnije

Koncesijsko odobrenje

Objavljeno 28. svibnja 2012.

DOKUMENTI: zahtjev za koncesijsko odobrenje-obala (doc; 37376Byte)   Koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro […]

opširnije