LAGUR Tunera

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (LAGUR) TUNERA

Kralja Tomislava 85a

51260 Crikvenica

Predsjednik: Ivica Jerčinović

Voditeljica: Sanja Lerga

Kontakt telefon: 091/60 11 014

e-mail: lagur.tunera@gmail.com

 

Područje djelovanja:
gradovi Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski
te općine Fužine, Kostrena i Lokve

LAGUR-u Tunera dodijeljeno 700.000,00 kuna

Objavljeno 9. veljače 2017.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava ribarstva donijelo je Odluku o dodijeli sredstava u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“, kojom se dodijeljuje potpora Lokalnoj akcijskoj grupi u […]

opširnije