NATJEČAJ: Predlaganje manifestacija udruga

Objavljeno 2. siječnja 2020.

Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15), Pravilnika […]

opširnije

Športske udruge – popis

Objavljeno 17. ožujka 2017.

POPIS ŠPORTSKIH UDRUGA NA PODRUČJU GRADA NOVI VINODOLSKI NAZIV UDRUGE ADRESA PREDSJEDNIK / KONTAKT OSOBA E-MAIL TELEFON OIB ŽRK VINODOL Prisika 10, Novi Vinodolski Sandra […]

opširnije

Multimedija

Kalendar događanja

Zadnje objave